Iskoristite maksimum iz svake proizvodnje!

Agrocentar

Vi ste ovdje:

Naša firma je osnovana 2004. Godine kao porodično preduzeće čija je primarna djelatnost trgovina i distribucija repromaterijala u poljoprivredi (sjemena, pesticidi, mineralna djubriva). Želimo da istaknemo da radimo sa mnogobrojnim firmama na cijeloj terioriji BIH, kao i sa firmama iz zemalja u okruženju. Raspolažemo sa dva maloprodajna i jednim veleprodajnim objektom, odgovarajućim skladišnim i parking prostorom, kao i sopstvenim prevoznim sredstvima.

Za nas su značajni svi partneri koji se bave proizvodnjom ili trgovinom sjemena, pesticida i mineralnih đubriva (osnovnih ili vodotopivih) i koji će zajedno sa nama učestvovati u projektima na teritoriji BIH.

Na ovaj način želimo da iskažemo spremnost za saradnju, ne samo kao partneri, već i kao pouzdan investitor u sve projekte koji su od zajedničkog interesa i koji vode razvijanju trgovine u BIH.

Stoga, pozivamo u posjetu sve zainteresovane da sagledaju potencijale sa kojima raspolažemo i da na taj način pokrenemo našu, nadam se, jako uspješnu saradnju.